PDF - sw nástroje  Převody dokumentů  Elektronický podpis, datové schránky, el. formuláře 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a dodací podmínky

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Tato cena je platná do termínu splatnosti vystavené zálohové faktury, běžně 7 dnů. V případě prodlení s úhradou ze strany objednavatele a cenového pohybu licencí v závislosti na měnovém kurzu (€, $) je dodavatel oprávněn dofakturovat objednavateli případný cenový rozdíl.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Možnosti platby.

Platba bankovním převodem :

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení :

je uvedeno na faktuře. Variabilní symbol je vždy uveden na faktuře, kterou obdržíte v el. podobě v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží (licence) Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno na email uvedený při objednávce.

Dodací podmínky.

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Licence sw jsou odesílány výhradně elektronicky na email uvedený při objednávce.

2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 3 pracovních dnů od obdržení platby.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list. V případě elektronické distribuce sw licencí je tento daňový doklad odesílán emailem (digitálně podepsaný dokument ve formátu PDF) na emailovou adresu, která byla uvedena v objednávce.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

Právo vrácení zboží bez udání důvodů (odstoupení od smlouvy) :

Toto ustanovení se nevztahuje na elektronickou distribuci sw. Jedná se o dodání "digitálního obsahu", zákazník je vždy předem seznámen s možnostmi a funkcemi objednávaného sw formou downloadu tzv. trial (demo) verze. Tzn. plně funkční verze z pohledu možností daného sw, který je blokován ke komerčnímu použití zadáním licenčního čísla, které je dodáno zákazníkovi po úhradě licenčního poplatku. Objednáním licence zákazník vyslovuje souhlas z veškerou funkcionalitou objednávaného sw na základě vyzkoušení všech možností demo (trial) verze objednávaného programu (licence).

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v nezbytně uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

ZWY4NmQ2Mj